בסיס חוזק מתכת

בסיס חוזק מתכת מיועד להתקנה על משטח חלק מובנה עם אלכסון תימכה לייצוב מירבי

                Call Now Button